Rejestratory temperatury

DATACOLD

Urządzenie to spełnia wymagania stawione przez Wspólnotę Państw Europejskich (dyrektywa EC nr 92/1) w tym względzie. Już obecnie, w niektórych krajach Europy, a wkrótce na całym jej obszarze stosowanie rejestratorów temperatury będzie obowiązkowe również w przypadku transportu na niewielkie odległości. Wychodząc temu naprzeciw oferujemy klientom możliwość rejestracji wszelkich zdarzeń związanych z temperaturą ładunku w czasie transportu. W wyznaczonych przez użytkownika odstępach czasu, zapamiętywane są nie tylko temperatura w komorze ładunkowej (od 4-ech czujników temperatury ), lecz również otwarcia drzwi nadwozia czy cykle odszraniania. W przypadku zaniku zasilania urządzenie kontynuuje pomiar przez 36 godzin, nie mniej wszelkie zapamiętane dane są zapisane trwale i nie ulegają wymazaniu nawet, gdy zasilanie odłączone jest na dłuższy czas. Możliwość wydruku danych z pamięci urządzenia z dowolnego okresu wstecz przez wbudowaną drukarkę, łącznie z wydrukowaniem numeru identyfikacyjnego pojazdu lub nazwą użytkownika oraz ustawionymi parametrami transportu. Omawiane rejestratory dostarczane są w dwóch wersjach: z obudową metalową do montażu na ścianach nadwozia pojazdu lub z obudową z tworzyw sztucznych do montażu w kabinie kierowcy.

Charakterystyka:

 • zasilanie: 9-32 VDC,
 • podtrzymywanie braku zasilania 360 godz,
 • liczba wejść rejestracji zdarzeń: 4,
 • liczba alarmów: 4,
 • wyjście na opcjonalną sygnalizacje audio wizualną stanów alarmowych,
 • pamięć 64KB,
 • wyświetlacz 16×2 LCD,
 • wyświetlanie komunikatów w jednym z siedmiu języków,
 • klawiatura membranowa,
 • zakresy pomiarowe temperatur od -40° C do +50° C,
 • dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,5° C,
 • dokładność wskazań i zapisów: 0,1° C,
 • częstość pomiarów od 1 do 60 minut,
 • cena:- tel.  (83) 371 41 40

Instrukcje:

Transcan

Transcan Advance opracowano specjalnie w celu spełnienia zaleceń Przepisów Higieny Spożywczej dla transportu i dostawy chłodzonych i mrożonych produktów spożywczych w samochodach-chłodniach.

Instrukcje:

DR201,DR203+,DR202+,DR101,DR401,DR100,DR400

DR201Plus Rejestrator z drukarką

Instrukcje:

DR203+ Rejestrator z drukarką

Instrukcje:

DR202+ Rejestrator temperatury z drukarką

Instrukcje:

DR101 rejestrator temperatury z drukarką

Instrukcje:

DR401 Rejestrator temperatury z drukarką

Instrukcje:

DR100 Rejestrator temperatury z drukarką

Instrukcje:

DR400 Rejestrator temperatury z drukarką

Instrukcje:

Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących łańcucha chłodniczego jest głęboko zakorzenione w kulturze firmy Carrier Transicold, gdzie przestrzeganie zasad zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego ma kluczowe znacznie dla zapewnienia optymalnych warunków dostawy łatwo psujących się, świeżych i mrożonych towarów do klientów.

E-DRIVE® - WYPRÓBOWANA TECHNOLOGIA OD 1999 R.

Całkowicie elektryczna technologia E-Drive® eliminuje mechaniczne przekazywanie napędu stosowane w układach z napędem paskowym i przekształca mechaniczną energię silnika w energię elektryczną.

To unikalne i opatentowane rozwiązanie zapewnia znakomitą wydajność łańcucha chłodniczego, zmniejszając emisję CO2 i całkowite koszty eksploatacji.

 • Sprawność eksploatacyjna sięgająca 99,4%
 • Dokładność utrzymywania temperatury łańcucha chłodniczego +/-0,8°C
 • Zmniejszona emisja dwutlenku węgla

AdvanTE3C - Innowacyjność ukierunkowana na klienta

Zasadniczą sprawą dla naszych klientów jest optymalny transport ich produktów i dostarczanie tych produktów przy zachowaniu najlepszej jakości. Centrum Rozwiązań AdvanTE³C to ogólnoświatowa grupa ekspertów w dziedzinie wydajności i środowiska naturalnego, skupiająca się na opracowywaniu rozwiązań transportowych nieszkodliwych dla środowiska.

Prowadzone przez nich badania doprowadzą w przyszłości do wdrożenia nowych technologii, prowadzących do przedefiniowania łańcucha chłodniczego.

Rien_Boom_trucks

COMPANY PROFILE

Rien Boom reefer transport
Specialized in reefer container transportation Europe wide

NEED

 • Delivering of reefer containers throughout Europe with own reliable and clean Euro 6 driven genset
 • Low weight and low emission
 • High payload because of heavy weight containers and maximal weight restrictions per country

SOLUTION

ECO-DRIVE genset tractor unit with 30 kVA

 • Drives 1or 2 reefer containers at the same time
 • Low weight of ECO-DRIVE (185 kg) gives Rien Boom maximum payload to transport every possible reefer which is available
carrier-supra-cng-on-road

Discover Supra units with a new package to reduce emissions.

The package comprises three key elements:

 • low emission diesel engine to reduce particulate matter by up to 50 percent versus the standard engine.
 • New R-452A refrigerant which has the same cooling capacity, fuel efficiency, reliability and refrigerant charge as the standard R-404A, but offers a 45 percent reduction in Global Warming Potential (GWP).
 • Silent option kit, which helps to reduce unit noise emissions is included in the package. To minimise noise emissions further, the “Low Emissions Pack” can be specified on the ultra-low noise, PIEK-compliant Supra City units, which operate below 60 decibels and are ideal for night-time deliveries in urban areas.

carrier-low-emissions-logo

Low emissions engine

r452a-inside-logo

Refrigerant -45% GWP

silent-city-illustration

piek-logocertified
-60 db