Xarios

Kody Alarmowe Carrier Transicold

Xarios

KodOpis
A00Zielona dioda LED błyska – nie ma stanów alarmowych – Agregat działa prawidłowo.
A01Wyłączenie – presostat niskiego ciśnienia LP.
A02Wyłączenie – presostat wysokiego ciśneinia HP.
A03Wyłączenie – zabezpieczenie nadprądowe silnika napędu elektrycznego, lub przekaźnik nadprądowy.
A04Błąd w obwodzie sprzęgła sprężarki trybu ROAD.
A05Błąd w obwodzie stycznika sterującego sprężarki STAND BY.
A06Błąd w obwodzie wentylatora skraplacza.
A07Błąd w obwodzie wentylatora 1-ego parownika.
A08Błąd w obwodzie grzania ROAD, 1 parownik (opcja).
A09Błąd w obwodach sterowania zaworem odszraniania.
A10Błąd w obwodzie zaworu wtryskowego.
A11Błąd w obwodzie zaworu grzania.
A12Alarm przegrzania wnętrza.
A13Alarm przechłodzenia wnętrza.
A14Alarm odszraniania (czas trwania > 45 min).
A15Nastawa temperatury oza dopuszczalnym zakresem (-29°C do +30°C).
A16Błąd w obwodzie grzałki odpływu wody.
A17Przegrzanie motosprężarki Stand by.
A18Błąd sterowania grzania Stand by parownik 1 (opcja).
A19Błąd sterowania zaworu cieczy parownika 1 (opcja).
A20Presostat niskiego ciśnienia sekcji stand by (opcja).
A21Przerwa w obwodzie motosprężarki stand by.
A22Przerwa w obwodzie wentylatora skraplacza.
A23Przerwa w obwodzie grzania sekcji Road parownik 1.
A24Przerwa w obwodziezaworu odszranianai (HGS1).
A25Przerwa w obwodzie zaworu wtryskowego.
A26Przerwa w obwodzie zaworu gorącego gazu (HGS2).
A27Przerwa w obwodzie grzałki odpływu wody (DWR1).
A28Przerwa w obwodzie grzania stand by (EHR) parownik 1 (opcja).
 
Jeżeli jednocześnie występuje więcej niż 1 stan alarmowy kolejne stany alarmowe można wyświetlać przewijając za naciśnięciem klawisza + lub -.
UWAGA
Poniższe komunikaty alarmowe wyświetlane są w miejsce wskazań temperatury z chwilą wystąpienia sytuacji alarmowej i utrzymywane są do chwili ustąpienia przyczyny.
Praca agregatu jest zatrzymana z wyjątkiem alarmu podwójnego zasilania, kiedy to agregat podejmuje pracę w trybie Road.
0 +
Firm współpracujących

Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących łańcucha chłodniczego jest głęboko zakorzenione w kulturze firmy Carrier Transicold, gdzie przestrzeganie zasad zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego ma kluczowe znacznie dla zapewnienia optymalnych warunków dostawy łatwo psujących się, świeżych i mrożonych towarów do klientów.

E-DRIVE® - WYPRÓBOWANA TECHNOLOGIA OD 1999 R.

Całkowicie elektryczna technologia E-Drive® eliminuje mechaniczne przekazywanie napędu stosowane w układach z napędem paskowym i przekształca mechaniczną energię silnika w energię elektryczną.

To unikalne i opatentowane rozwiązanie zapewnia znakomitą wydajność łańcucha chłodniczego, zmniejszając emisję CO2 i całkowite koszty eksploatacji.

 • Sprawność eksploatacyjna sięgająca 99,4%
 • Dokładność utrzymywania temperatury łańcucha chłodniczego +/-0,8°C
 • Zmniejszona emisja dwutlenku węgla

AdvanTE3C - Innowacyjność ukierunkowana na klienta

Zasadniczą sprawą dla naszych klientów jest optymalny transport ich produktów i dostarczanie tych produktów przy zachowaniu najlepszej jakości. Centrum Rozwiązań AdvanTE³C to ogólnoświatowa grupa ekspertów w dziedzinie wydajności i środowiska naturalnego, skupiająca się na opracowywaniu rozwiązań transportowych nieszkodliwych dla środowiska.

Prowadzone przez nich badania doprowadzą w przyszłości do wdrożenia nowych technologii, prowadzących do przedefiniowania łańcucha chłodniczego.

Rien_Boom_trucks

COMPANY PROFILE

Rien Boom reefer transport
Specialized in reefer container transportation Europe wide

NEED

 • Delivering of reefer containers throughout Europe with own reliable and clean Euro 6 driven genset
 • Low weight and low emission
 • High payload because of heavy weight containers and maximal weight restrictions per country

SOLUTION

ECO-DRIVE genset tractor unit with 30 kVA

 • Drives 1or 2 reefer containers at the same time
 • Low weight of ECO-DRIVE (185 kg) gives Rien Boom maximum payload to transport every possible reefer which is available
carrier-supra-cng-on-road

Discover Supra units with a new package to reduce emissions.

The package comprises three key elements:

 • low emission diesel engine to reduce particulate matter by up to 50 percent versus the standard engine.
 • New R-452A refrigerant which has the same cooling capacity, fuel efficiency, reliability and refrigerant charge as the standard R-404A, but offers a 45 percent reduction in Global Warming Potential (GWP).
 • Silent option kit, which helps to reduce unit noise emissions is included in the package. To minimise noise emissions further, the “Low Emissions Pack” can be specified on the ultra-low noise, PIEK-compliant Supra City units, which operate below 60 decibels and are ideal for night-time deliveries in urban areas.

carrier-low-emissions-logo

Low emissions engine

r452a-inside-logo

Refrigerant -45% GWP

silent-city-illustration

piek-logocertified
-60 db