Szkolenia organizowane przez Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH.

  • F-gazy  urządzenia stacjonarne
  • Certyfikacja kompetencji B
  • Klimatyzacja samochodowa
  • Budowa, obsługa  i  eksploatacja  klimatyzatorów  typu  split
Informacje i zgłoszenia:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
tel. 012 637 09 33,  fax (012) 637 37 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  www.coch.pl

Centralny Ośrodek Chłodnictwa - Badania ATP  

 

 

  • F-gazy  urządzenia stacjonarne
Szkolenie dla osób związanych z projektowaniem, produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008.
Szkolenie obejmuje: 
16 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych,
3 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny)
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

  • Certyfikacja kompetencji B
Szkolenie dla osób zajmujących się konserwacją, obsługą, montażem, rozruchem i naprawą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Szkolenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Kompetencje personelu.
Szkolenie obejmuje: 
24 godz. wykładów, 8 godz. zajęć praktycznych,
4 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny)
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające:
• średnie wykształcenie ogólne lub techniczne (technikum)
• udokumentowane co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych
lub
• wykształcenie techniczne na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
• udokumentowane co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych

  • Klimatyzacja samochodowa
Szkolenie dla osób zajmujących się obsługą systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o Dyrektywę 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008.
Szkolenie obejmuje: 
5 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

  • Budowa, obsługa  i  eksploatacja  klimatyzatorów  typu  split
Szkolenie dla osób wykonujących usługi związane z serwisowaniem, eksploatacją, dozorem lub konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych.
Szkolenie obejmuje: 
3 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych


Informacje i zgłoszenia:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.

tel. 012 637 09 33,  fax (012) 637 37 24
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  www.coch.krakow.pl

Zapraszamy na stronę szkoleń Centralnego Ośrodka Chłodnictwa.