DATACOLD

    Urządzenie to spełnia wymagania stawione przez Wspólnotę Państw Europejskich (dyrektywa EC nr 92/1) w tym względzie. Już obecnie, w niektórych krajach Europy, a wkrótce na całym jej obszarze stosowanie rejestratorów temperatury będzie obowiązkowe również w przypadku transportu na niewielkie odległości. Wychodząc temu naprzeciw oferujemy klientom możliwość rejestracji wszelkich zdarzeń związanych z temperaturą ładunku w czasie transportu. W wyznaczonych przez użytkownika odstępach czasu, zapamiętywane są nie tylko temperatura w komorze ładunkowej (od 4-ech czujników temperatury ), lecz również otwarcia drzwi nadwozia czy cykle odszraniania. W przypadku zaniku zasilania urządzenie kontynuuje pomiar przez 36 godzin, nie mniej wszelkie zapamiętane dane są zapisane trwale i nie ulegają wymazaniu nawet, gdy zasilanie odłączone jest na dłuższy czas. Możliwość wydruku danych z pamięci urządzenia z dowolnego okresu wstecz przez wbudowaną drukarkę, łącznie z wydrukowaniem numeru identyfikacyjnego pojazdu lub nazwą użytkownika oraz ustawionymi parametrami transportu. Omawiane rejestratory dostarczane są w dwóch wersjach: z obudową metalową do montażu na ścianach nadwozia pojazdu lub z obudową z tworzyw sztucznych do montażu w kabinie kierowcy.

Termograf DATACOLD   Charakterystyka:
 • zasilanie: 9-32 VDC,
 • podtrzymywanie braku zasilania 360 godz,
 • liczba wejść rejestracji zdarzeń: 4,
 • liczba alarmów: 4,
 • wyjście na opcjonalną sygnalizacje audio wizualną stanów alarmowych,
 • pamięć 64KB,
 • wyświetlacz 16x2 LCD,
 • wyświetlanie komunikatów w jednym z siedmiu języków ,
 • klawiatura membranowa,
 • zakresy pomiarowe temperatur od -40° C do +50° C,
 • dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,5° C,
 • dokładność wskazań i zapisów: 0,1° C,
 • częstość pomiarów od 1 do 60 minut,
 • cena:- tel.  (83) 371 41 40