Coolmar

Sergiel Marek

21-345 Borki

Wola Chomejowa 59a

tel. 081 85 95 127

www.coolmar.pl

 

  WYKAZ KODÓW ALARMOWYCH FIRMY THERMO KING 

OK - AGREGAT GOTOWY DO PRACY

SPRAWDŹ ZGODNIE Z OPISEM

NALEŻY PODJĄĆ NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE

 

 

 

 

Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy konsultować

przed podjęciem ostatecznej decyzji.

 

Nr

Alarm

Sposób postępowania.

00

Brak alarmu

Nie wymaga reakcji.

01

Ponowne załączenie mikroprocesora

Nie wymaga reakcji.

02

Czujnik wężownicy parownika

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

03

Czujnik powietrza dolotowego #1 (sterow.)

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

04

Czujnik powietrza wylotowego #1 (sterow.)

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

05

Czujnik temperatury otoczenia

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

06

Czujnik temperatury płynu chł. silnik

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

07

Czujnik obrotów silnika

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

08

Agr. kontr. temp. poprzez czujkę wężownicy

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia

09*

Wysoka temperatura parownika.

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

10*

Wysokie ciśnienie tłoczenia (lub temperatura)

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

11

Agr. kontroluje temp. alternatywną czujką

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

12

Czujnik lub inny sygnał wyłączający

Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.

13

Czujnik temperatury

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

14

Odszranianie zakończone przez czas

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

15

Świece żarowe lub podgrzewacz powietrza

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia..

16

Start ręczny niedokończony

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

17*

Błąd rozruchu silnika. Brak obrotów

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

18­*

Wysoka temp. płynu chłodzącego silnik

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

19*

Niskie ciśnienie oleju silnika

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

20*

Błąd rozruchu silnika

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

21*

Błąd różnicy temperatury w cyklu chłodzenia

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia..

22*

Błąd różnicy temperatury w cyklu grzania

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

23*

Awaria cyklu chłodzenia

Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.

24*

Awaria cyklu grzania.

Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.

25

Alternator

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

26*

Wydajność chłodnicza

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

27*

Wysokie obroty sil. kriogenicznego (CR)

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

28

Auto test agregatu przerwany

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

29

Obwód klapy odszraniania.

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

30

Klapa odszraniania zablokowana

Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.

31

Wyłącznik ciśnienia oleju

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

32

Niska wydajność chłodnicza

Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.

33

Obroty silnika

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

34

Sprawdź obwód modulacji

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

35

Obwód przekaźnika pracy

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

36

Silnik elektryczny

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

37

Poziom płynu chłodzącego silnik

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

38

Niewłaściwa faza elektryczna

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

39

Obwód zaworu wodnego

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

40

Obwód wysokich obrotów

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

41

Temperatura płynu chłodzącego silnik

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

42

Wymuszone wolne obroty silnika

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

43

Wymuszone wolne obr. silnika  w cyklu modulacji

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

44

Układ paliwa

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

45

Zawór gorących par lub omijający

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

46

Błąd przepływu powietrza

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

47

Czujnik parownika TC

Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.

48

Sprawdź paski lub sprzęgło

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

49

Zarezerwowany dla CR

 

50

Nastawa zegara

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

51

Obwód wyłączenia awaryjnego agregatu

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

52

Obwód grzania

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

53

Obwód ekonomizera

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia

54

Przekroczony czas testu

Wyzeruj alarm. Uruchom agregat.

55

Wysokie / niskie obroty silnika

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

56

Niskie obroty wentylatorów  parownika

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

57

Wysokie obroty wentylatora parownika

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

58

Niskie obroty wentylatora skraplacza

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

59

Wysokie obroty wentylatorów skraplacza

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

60

Obwód wzmacniacza

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

61

Niskie napięcie akumulatora

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

62

Amperomierz poza zakresem kalibracji

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast.

63*

Zatrzymana praca silnika

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

64

Przypomnienie wykonywania autotestu

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

65

Różnica temperatury poza zakresem CR

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

 

66

Niski poziom oleju silnika

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

67

Obwód zaworu linii cieczy

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

68

Uszkodzenie wewnętrzne mikropocesora

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

69

Układ remagnetyzacji

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

70

Licznik motogodzin

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

71

Licznik motogodzin nr 4 przekroczył limit

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

72

Licznik motogodzin nr 5  przekroczył limit

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

73

Licznik motogodzin nr 6 przekroczył limit

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

74

Mikroprocesor przeszedł na nastawy domyślne

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

75

Uszkodzenie pamięci RAM mikropocesora

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

76

Uszkodzenie mikroprocesora

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

77

Uszkodzenie mikroprocesora typu s-k

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

78

Uszkodzenie pamięci Data Loggera

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

79

Przeładowanie pamięci Data Loggera

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

80

Czujnik temperatury sprężarki

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

81

Wysoka temperatura sprężarki.

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

82

Maksymalna temperatura sprężarki

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

83

Niska temperatura płynu chłodzącego silnik

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

84

Awaryjne wznowienie pracy silnika

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

85

Agr. zmuszony do awaryjnego cyklu pracy

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

86

Czujnik ciśnienia tłoczenia

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

87

Czujnik ciśnienia ssania

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

88

Zarezerwowane dla CR

 

89

Obwód zaworu ETV

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

90

Przeciążenie silnika elektrycznego

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

91

Obwód auto. załączenia sil. elektrycznego

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

92

Kalibracja czujników temp.

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

93

Niskie ciśnienie ssania sprężarki.

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

94

Obwód odciążenia nr 1

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

95

Obwód odciążenia nr 2

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

96

Niski poziom paliwa

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

97

Czujka temp. powrotu pow. parownika (CR)

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

 

98

Czujka poziomu paliwa

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

99

Wysoka różnica ciśnień sprężarki

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

100*

Wentylator podgrzewacza (CR)

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

101

Chłodzenie sterowane czuj. temp. par. (CR)

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. (WAS 94)

102*

Niska temp. wężownicy parownika (CR)

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

103

Niski poziom paliwa podgrzewacza (CR)

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

104

Obroty wentylatorów parownika

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

105

Obwód zaworu ciśnieniowego zbiornika

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

106

Obwód zaworu przedmuchowego

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

107

Obwód zaworu CIS

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

108

Przekroczony czas otwarcia drzwi

Zamknij drzwi. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

109

Czujnik ciśnienia tłoczenia

Alarm zastąpiony kodem 86

110

Obwód zaworu linii ssania

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

111

Agregat niewłaściwie skonfigurowany

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

112

Wentylatory parowników TC

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

113

Obwód podgrzewacza

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

114

Alarm wielofunkcyjny - agregat nie może pracować

Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.

115

Czujnik wysokiego ciśnienia tłoczenia

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

116

Czujnik wysokiego ciśnienia ssania

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

 

 

117

Automatyczne przełączenie diesel-elektr.

Usterka nie ma wpływu na poprawą pracę agregatu.

118

Automatyczne przełączenie elektr.-diesel

Usterka nie ma wpływu na poprawą pracę agregatu.

119

Zarezerwowane dla CR

 

120

Obwód wzbudzenia alternatora

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

121

Obwód zaworu wtrysku czynnika

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

122

Obwód diesel-elektr.

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

123

Czujnik dolot. temp. wężownicy parownika

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

124

Czujnik wylot. temp. wężownicy parownika

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

125

Czujnik poziomu zbiornika

Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.

126

Regulator ciśnienia (CR)

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

127

Nastawa temperatury

nie zapamiętana

Upewnij się, że nastawa temperatury została zaprogramowana na właściwą wartość.

128

Przegląd silnika diesla nr1

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

129

Przegląd silnika diesla nr2

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

130

Przegląd silnika elektrycznego nr 1

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

131

Przegląd silnika elektrycznego nr 2

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

132

Przegląd agregatu nr 1

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

133

Przegląd agregatu nr 2

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

134

Zasilanie sterownika

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

135

Błąd zapasowego sygnału wejściowego

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

136

Błąd zapasowego sygnału wyjściowego

Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

203

Czujnik powietrza dolotowego #2(wyświetl)

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

204

Czujnik powietrza wylotowego #2(wyświetl)

Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

Powyższa tabela przedstawia kody alarmowe agregatów Thermo King do naczep i samochodów ciężarowych. Nie wszystkie kody występują w każdym typie agregatu.

Należy zanotować kody przed ich skasowaniem - mogą być cenną uwagą dla serwisu. Kod alarmowy oznaczony (*) może współistnieć z  kodem 84. Alarmy te mogą kasować się automatycznie.

Dane oparte na podstawie Themo King TK 40933-8-CH