Coch - szkolenia

Nasze szkolenia są adresowane do osób, które projektują, konstruują, instalują, przeprowadzają przeglądy, badają i dopuszczają do eksploatacji, obsługują, konserwują, naprawiają jak również wyłączają z eksploatacji i likwidują instalacje ziębnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła. Oferta jest skierowana również do przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji, szczególnie prowadzących działalność usługową – naprawy, likwidacja urządzeń i instalacji ziębniczych, podlegających przepisom dotyczącym gospodarki odpadami, postępowania z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.

 

Celem prowadzonych szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, a tym samym zwiększanie bezpieczeństwa pracy i ochrona środowiska poprzez umiejętne obchodzenie się z czynnikami chłodniczymi.

 

Szkolenia organizowane przez Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH:

 • F-gazy urządzenia stacjonarne
 • F-gazy klimatyzacja samochodowa
 • Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu SPLIT
 • Podstawy Chłodnictwa i Klimatyzacji
 • Obowiązki Operatorów i Serwisantów Urządzeń Chłodniczych
 • Montaż Aparatów Łączeniowych w Rozdzielnicach Elektrycznych
 • Transport Chłodniczy w Odniesieniu Do Międzynarodowej Umowy ATP
 • Agregaty Wody Lodowej
 • OZE – certyfikowany instalator pomp ciepła
 • Lutowanie w Chłodnictwie

 

Informacje i zgłoszenia: 
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.

Aleksandra Handzlik: +48 797 129 505

Andrzej Chmaj: +48 667 600 732
tel. 012 637 09 26,  fax (012) 637 37 24
e-mail:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.coch.pl

Centralny Ośrodek Chłodnictwa - Badania ATP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • F-gazy  urządzenia stacjonarne

Szkolenie dla osób związanych z projektowaniem, produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Szkolenie zakończone egzaminem.

 

Szkolenie f-gazowe zgodnie z art. 25 ust.1-3 ustawy dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (kat. I, II, III i IV) – tzw. „Ustawa F-gazowa”


Szkolenie obejmuje: 

- 10 godz. wykładów,

- 5 godz. zajęć praktycznych, 
- egzamin (teoretyczny i praktyczny).

 

 • F-gazy klimatyzacja samochodowa

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się montażem i serwisem instalacji klimatyzacji samochodowych. Szkolenie dotyczące budowy, obsługi i eksploatacji klimatyzacyjnych instalacji samochodowych ma na celu usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu serwisu klimatyzacji samochodowych.

 

Szkolenie obejmuje: 

- 5 godz. wykładów,

- 4 godz. zajęć praktycznych.

 

 • Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu SPLIT

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących usługi związane z serwisowaniem, eksploatacją, dozorem lub konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych typu "Split".

 

Szkolenie obejmuje: 

- 4 godz. wykładów,

- 5 godz. zajęć praktycznych.

 

 • Podstawy Chłodnictwa i Klimatyzacji

Szkolenie skierowane do osób początkujących, rozpoczynających przygodę z branżą chłodniczą.

 

Szkolenie obejmuje: 

- 4 godz. wykładów,

- 4 godz. zajęć praktycznych.

 

 • Obowiązki Operatorów i Serwisantów Urządzeń Chłodniczych

Szkolenie skierowane jest do operatorów i osób zajmujących się eksploatacją urządzeń chłodniczych. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej zapisów Ustawy z 2015 r. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 881) bezpośrednio dotyczącej osób zajmujących się kontrolą i eksploatacją urządzeń chłodniczych oraz omówienie systemu CRO.

 

Szkolenie obejmuje: 

- 4 godz. wykładów z pokazem praktycznym.

 

 • Montaż Aparatów Łączeniowych w Rozdzielnicach Elektrycznych

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się sznurowaniem szaf elektrycznych.

 

Szkolenie obejmuje: 

- 3 godz. wykładów,

- 4 godz. zajęć praktycznych.

 

 • Transport Chłodniczy w Odniesieniu Do Międzynarodowej Umowy ATP

Szkolenie skierowane do osób przewożących szybko psujące się produkty (kierowców, właścicieli naczep chłodniczych). Tematyka szkolenia obejmuje rozkład temperatur w izotermach, zasady właściwego rozmieszczenia transportowanych produktów oraz odpowiednich nastaw warunków środowiskowych.

 

Szkolenie obejmuje: 

- 4 godz. wykładów,

- 2 godz. zajęć praktycznych.

 

 • Agregaty Wody Lodowej

Szkolenia skierowane są do osób związanych z produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem agregatów wody lodowej.

 

Szkolenie obejmuje: 

- 4 godz. wykładów,

- 4 godz. zajęć praktycznych.

 

 • OZE – certyfikowany instalator pomp ciepła

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących usługi związane z instalacją, serwisowaniem lub eksploatacją gruntowych i powietrznych pomp ciepła, które zamierzają przystąpić do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT (Urzędu Dozoru Technicznego), jak również zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE w zakresie odnawialnych źródeł energii - pomp ciepła.

 

 • Lutowanie w Chłodnictwie

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się montażem i serwisem instalacji chłodniczych.

 

Szkolenie obejmuje: 

- 1 godz. wykładów,

- 4 godz. zajęć praktycznych.

 

 


Informacje i zgłoszenia: 
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.

Aleksandra Handzlik: +48 797 129 505

Andrzej Chmaj: +48 667 600 732
tel. 012 637 09 26,  fax (012) 637 37 24
e-mail:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.coch.pl

Zapraszamy na stronę szkoleń Coch Ośrodka Chłodnictwa.