Carrier-Vector1350

Kod Opis kodów błędów Vector 1350
1 NISKI POZIOM OLEJU
11 NISKIE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKOWEGO
12 WYSOKA TEMP. PŁYNU CHŁODZĄCEGO DIESLA
13 WYSOKIE CIŚNIENIE NA TŁOCZENIU
14 WYSOKI POBÓR PRĄDU ZMIENNEGO
15 WYSOKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA
16 NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA
17 WYSOKA TEMPERATURA NA TŁOCZENIU
18 NISKIE CIŚNIENIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
19 WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA BRAK PALIWA
20 ALARMY SPRĘŻARKI PRZEKROCZONE
21 WYMAGANY RESET W WARSZTACIE
27 WYSOKIE CIŚNIENIE SSANIA
28 NISKA RÓŻNICA CIŚNIEŃ W OBIEGU CHŁODNICZYM
29 SPRAWDŹ OBIEG GRZANIA
30 BRAK PRACY PRZEZ MIN. CZAS
31 NIEUDANY AUTOMATYCZNY START
34 NIEUDANE ZATRZYMANIE SILNIKA DIESLA
35 SPRAWDŹ OBWÓD ROZRUSZNIKA
36 SPRAWDŹ TEMPERATURĘ PŁYNU CHŁODZ. DIESLA
37 SPRAWDŹ NISKĄ PRĘDKOŚĆ SILNIKA
38 SPRAWDŹ WYSOKĄ PRĘDKOŚĆ SILNIKA
39 SPRAWDŹ OBROTY SILNIKA DIESLA
41 ZABLOKOWANY SILNIK
53 TEMPERATURA POZA ZAKRESEM
54 NIEUDANE ODSZRANIANIE
55 SPRAWDŹ PNEUMATYCZNY CZUJNIK ODSZRANIANIA
56 SPRAWDŹ PRZEPŁYW POWIETRZA PRZEZ PAROWNIK
57 SPRAWDŹ ZDALNY WYŁĄCZNIK 1
59 BRAK REJESTROWANIA DANYCH
60 NIEPOPRAWNY CZAS W REJESTRATORZE DANYCH
61 OTWARTE DRZWI
73 BRAK ZASILANIA – SPRAWDŹ KABEL
76 PRZEGRZANIE WENTYLATORA SKRAPLACZA
77 PRZEGRZANIE WENTYLATORÓW PAROWNIKA
81 SPRAWDŹ PRZEKAŹNIK PODGRZEWANIA PALIWA
84 SPRAWDŹ POMARAŃCZOWĄ LAMPKĘ WSKAŹNIKA ŚWIETLNEGO KIEROWCY
85 SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU ODCIĄŻAJĄCEGO UL
93 SPRAWDŹ OBWÓD „BRZĘCZYKA”
95 SPRAWDŹ STYCZNIK WENTYLATORA SKRAPLACZA
96 SPRAWDŹ STYCZNIK GENERATORA
100 BŁĄD GENERATORA
109 SPRAWDŹ STYCZNIK WENYLATORÓW PAROWNIKA
121 SPRAWDŹ CZUJNIK TEMP. ZEWNĘTRZNEJ AAT
122 SPRAWDŹ CZUJNIK RAT
123 SPRAWDŹ CZUJNIK SAT
125 SPRAWDŹ CZUJNIK TEMP. TŁOCZENIA CDP
126 SPRAWDŹ CZUJNIK POZIOMU PALIWA FLS
129 SPRAWDŹ CZUJNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO ENCT
130 SPRAWDŹ CZUJNIK OBROTÓW ENSSR
132 SPRAWDŹ CZUJNIK KOŃCA ODSZRANIANIA DTT
223 WYMAGANY PRZEGLĄD SERWISOWY DIESEL
224 WYMAGANY PRZEGLĄD SERWISOWY SILNIKA ELEKTRYCZNEGO
225 WYMAGANY PRZEGLĄD SERWISOWY
232 BŁĄD NASTAWY TEMPERATURY
233 BŁĄD – MODEL URZĄDZENIA
237 BŁĄD NASTAW PARAMETRÓW FUNKCYJNYCH
238 BŁĄD KONFIGURACJI
245 BŁĄD ZAPISU/KASOWANIA
246 BŁĄD SUMY KONTROLNEJ NVD
248 BŁAD INFORMACJI KONTROLERA
249 BŁĄD SYSTEMU
2000 BŁĄD OPROGRAMOWANIA
3000 PRZECIĄŻENIE SILNIKA ELEKTRYCZNEGO
3002 POŚLIZG SPRZĘGŁA
5002 SPRAWDŹ PRZEKAŹNIK POMPY PALIWA
5003 SPRAWDŹ PRZEKAŹNIK TRYBU DIESEL/ELECTRIC
5007 SPRAWDŹ BEZPIECZNIK F3 MIKROPROCESORA SMV
5008 SPRAWDŹ BEZPIECZNIK F10 MIKROPROCESORA MM
5012 SPRAWDŹ OBWÓD ZASILANIA MIKROPROCESORA ENCU
5014 BŁĄD ROZRUSZNIKA
5015 BŁĄD ZAWORU TRÓJDROŻNEGO
5017 SPRAWDŹ OBWÓD ŚWIEC ŻAROWYCH
5018 SPRAWDŹ OBWÓD KONTROLI ZASILANIA
5024 SPRAWDŹ PRACĘ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO
5025 SPRAWDŹ ZASILANIE POSTOJOWE I STYCZNIK PSCON
5026 SPRAWDŹ ZASILANIE POSTOJOWE I KOLEJNOĆ FAZ
6001 ALARM WSKAŹNIKA ŚWIETLNEGO KIEROWCY
6002 TRYB OCHRONY SPRĘŻARKI –WYSOKA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA AAT
20100 BŁĄD MAGISTRALI CAN MM-PANEL STEROWANIA
21100 BŁĄD MAGISTRALI CAN MM
22100 BŁĄD WEWNĘTRZNY WEJŚĆ MM
22101 WEJŚCIE 1-NISKIE NAPIĘCIE CZUJNIKA
22102 WEJŚCIE 1-WYSOKIE NAPIĘCIE CZUJNIKA
22103 WEJŚCIE 1 –UTRATA KONFIGURACJI
23100 BŁĄD WEWNĘTRZNY WYJŚĆ MM
23101 WYJŚCIE 1- UTRATA KONFIGURACJI
25101 WYSOKI POBÓR PRĄDU – ZAWÓR MODULACJI SSANIA
25102 NAPIĘCIE MODUŁU SMV
26100 BŁĄD MAGISTRALI CAN MM-ENCU
26101 PRZEGRZANIE SILNIKA DIESEL
26102 NISKA TEMP. PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK
26103 WYSOKA TEMP. PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK
26104 WYSOKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA
26105 WYSOKA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA
26106 NISKIE NAPIĘCIE CZUJNIKA OBROTÓW ENSSN
26107 NISKIE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKOWEGO
26108 BŁĄD CZUJNIKA POŁOŻENIA LISTWY POMPY WTRYSKOWEJ RPS
26109 BŁAD CEWKI FSA
26110 BŁAD CZUJNIKA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ ENSSN
26111 NISKIE NAPIĘCIE CZUJNIKA CIŚNIENIA W KOLEKTORZE DOLOTOWYM SILNIKA
26112 WYSOKIE NAPIĘCIE CZUJNIKA CIŚNIENIA W KOLEKTORZE DOLOTOWYM SILNIKA
27100 BRAK KOMUNIKACJI Z MODUŁEM KOMUNIKACJI COMM
27200 BRAK KOMUNIKACJI Z OPCJONALNYM MODUŁEM KOMUNIKACJI COMM